Αποτελεσματικη επικοινωνια

Είναι αλήθεια πως η επικοινωνία ανάμεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη έχει γίνει μια πολύπλοκη διαδικασία. Πλέον, υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλά μέσα στη διάθεση μιας επιχείρησης για την προσέγγιση του κοινού της κι αυτό πολλές φορές δημιουργεί μία σύγχυση.

Πολλές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν το ρίσκο και επενδύουν, δίχως προγραμματισμό, σε ό,τι έχει επενδύσει ο ανταγωνισμός, σε ό,τι έχουν προτείνει φίλοι και γνωστοί ή σε ό,τι είναι διαδεδομένο και ακολουθείται από πολλούς εκείνο το διάστημα. Μια τέτοια πρακτική οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα, κατασπαταλώνται οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι της επιχείρησης για την προώθηση και δεν υπάρχει η ανάλογη ανταπόδοση (Return On Investment).

Άλλωστε η εικόνα μιας επιχείρησης είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, τα οποία επικοινωνεί με ένα όνομα, ή και ένα σύμβολο, που εκκινούν μια διαδικασία σκέψης και συναισθημάτων στο κοινό και δημιουργούν αξία.

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος που να μπορεί να εγγυηθεί σε μια επιχείρηση την άμεση επίτευξη των στόχων της. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και θα πρέπει να επικοινωνεί με τρόπο μοναδικό το μήνυμά της προς τον πελάτη. Η επιτυχής επίτευξη του στόχου μιας εταιρίας είναι συνδεδεμένη με πολλές παραμέτρους.

Υπάρχουν έξι βήματα προς την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας:

  1. Επιλογή της αγοράς στόχου.
  2. Θέσπιση επικοινωνιακών στόχων.
  3. Σχεδιασμός μηνύματος. Η μορφή του μηνύματος εξαρτάται από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την μετάδοσή του (έντυπο, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό μήνυμα κτλ.).
  4. Επιλογή μέσων επικοινωνίας.
  5. Επιλογή πηγής μηνύματος. Σε αυτό το στάδιο μετράται η επίδραση του μηνύματος στην αγορά – στόχο (η επίδραση επηρεάζεται από το κύρος που έχει ο φορέας του μηνύματος και από την γνώμη που έχει ο δέκτης/πελάτης για αυτούς).
  6. Ανατροφοδότηση (feedback). Είναι η καταμέτρηση της επίδρασης που έχει το μήνυμα στην αγορά στόχο. Ο υπεύθυνος μάρκετινγκ πρέπει να μετρήσει τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς των καταναλωτών που προκλήθηκε από το μήνυμα (πόσοι ήρθαν σε επαφή με το προϊόν κλπ).