ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η στρατηγική της ανάπτυξης και ο ανταγωνισμός, καθιστούν την επιτυχή και αποτελεσματική εκπαιδευση προσωπικου σε νέες δεξιότητες, ουσιαστικό παράγοντα της επιτυχίας κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η αποτελεσματική εκπαιδευση του προσωπικου, έχει σαφή αντίκτυπο σε όλες τις δραστηριότητες, που αφορούν στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και σε διαδικασίες σχετικές με την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεσματικό έλεγχο, επίβλεψη και κινητοποίηση.

Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις και στον ρόλο που αποδίδεται σήμερα στην εκπαίδευση μέσα στις επιχειρήσεις. Πέρα από τις καθαρά τεχνικές ικανότητες που οφείλει να διαθέτει το στέλεχος, καλείται επιτακτικά πλέον, να παίξει τον ρόλο του εκπαιδευτή, του καθοδηγητή, του coach και του μέντορα.

Όλα, βέβαια, τα παραπάνω, ανάλογα με το στάδιο ετοιμότητας του εργαζόμενου. Ο ρόλος αυτός μάλιστα, γίνεται όλο και περισσότερο καθοριστικός για την μελλοντική εξέλιξη του ιδίου του στελέχους. Καθώς η εκπαιδευτική ικανότητα καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία, όσοι έχουν την ικανότητα αυτή καθώς και την αντίστοιχη διάθεση και προθυμία να την εξασκήσουν αποτελεσματικά, συμβάλλουν στην ανάπτυξη και της δικής τους σταδιοδρομίας, μέσα από την ανάπτυξη των άλλων.

Αυτό είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις αλλαγές που βιώνουμε, μέσα στις επιχειρήσεις: «…η δική μας ανάπτυξη και εξέλιξη εξαρτώνται από την ικανότητά μας να γίνουμε εφεδρείες για τους άλλους και να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ανάπτυξή τους…»

 

Ηλίας Δ. Παπαδόπουλος

Σύμβουλος επιχειρήσεων